ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)
на замовлення, купівлю-продаж і доставку товарів

 

Ця угода є офіційним і відкритим пропозиційним документом, який Продавець надає з метою укладання угоди на придбання Товару, представленого на веб-сайті www.shop.miniland.ua. Дана угода є відкритою, тобто відповідно до вимог статті 633 Цивільного кодексу України, її умови є однаковими для всіх покупців, незалежно від їх статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець), і не надають жодних переваг одній стороні перед іншою. Шляхом акцептування цієї Угоди, Покупець повністю приймає умови та порядок оформлення замовлення, сплати за товар, його доставки, можливості повернення, а також несе відповідальність за будь-які недоброчесні замовлення та інші аспекти угоди. Угода вважається укладеною з моменту, коли Покупець натискає кнопку "Підтвердити Замовлення" на сторінці оформлення замовлення в розділі "Кошик", і отримує підтвердження від Продавця через електронну пошту та/або SMS на номер телефону, вказаний під час оформлення замовлення.


1. Визначення термінів

 

1.1. Публічна оферта (далі - «Оферта») - публічна надана Продавцем можливість, спрямована на будь-яку особу, укласти з Продавцем угоду щодо придбання товару дистанційним шляхом (далі - "Договір") згідно з умовами, описаними в даній Оферті.

 

1.2. Товар або Послуга – об'єкт угоди сторін, який був обраний покупцем на сайті Інтернет-магазину та поміщений у кошик, або вже придбаний Покупцем у Продавця дистанційним способом.

 

1.3. Інтернет-магазин - веб-сайт Продавця, доступний за посиланням www.shop.miniland.ua, розроблений для укладання угод щодо роздрібної та оптової купівлі-продажу шляхом представлення Покупцю опису Товару за допомогою мережі Інтернет.

 

1.4. Покупець - фізична особа, яка має дієздатність і досягла 18 років, отримує інформацію від Продавця, розміщує замовлення на купівлю товару, представленого на веб-сайті Інтернет-магазину з особистою метою, не пов'язаною з підприємницькою діяльністю, або юридична особа чи фізична особа-підприємець.

 


2. Предмет Договору

 

2.1. Продавець бере на себе зобов'язання передати у власносність товар Покупцю, в той час як Покупець зобов'язується здійснити оплату та прийняти товар відповідно до умов, визначених у цьому Договорі.

 

2.2. Дата укладання Договору-оферти (акцепту оферти) та моментом повного і однозначного прийняття Покупцем умов Договору вважається дата, коли Покупець заповнив форму замовлення, розташовану на веб-сайті Інтернет-магазину, при умові, що Покупець отримав підтвердження замовлення в електронному вигляді від Продавця. У випадку, якщо Покупець виявить таку необхідність і за власним бажанням, Договір може бути оформлений у письмовій формі.

 

3. Оформлення Замовлення

 

3.1. Покупець особисто здійснює оформлення замовлення в Інтернет-магазині шляхом заповнення форми "Кошика".

 

3.2. Продавець залишає за собою право відхилити передачу замовлення Покупцеві у випадку, якщо інформація, надана Покупцем під час оформлення замовлення, є неповною або викликає підозру щодо її достовірності.


3.3. Під час реєстрації замовлення на веб-сайті Інтернет-магазину, Покупець зобов'язується надати наступну обов'язкову інформацію, яка є необхідною для Продавця для здійснення замовлення:
3.3.1. прізвище та ім'я Покупця;
3.3.2. адреса, на яку слід доставити Товар (у разі, якщо передбачена доставка до адреси Покупця);
3.3.3. контактний номер телефону та адреса електронної пошти;

3.3.4. Ідентифікаційний код для юридичної особи або фізичної особи-підприємця.


3.4. Назва, кількість, артикул та ціна обраного Покупцем Товару вказуються у кошику Покупця на веб-сайті Інтернет-магазину.


3.5. У випадку, якщо будь-якій із Сторін договору потрібна додаткова інформація, ця Сторона має право звернутися до іншої Сторони з вимогою її надання. Якщо Покупець не надає необхідну інформацію, Продавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Покупцю під час придбання товару в інтернет-магазині.


3.6. Коли Покупець робить замовлення через оператора Продавця (згідно пункту 3.1 цієї Оферти), він зобов'язується надати інформацію, яка зазначена у пунктах 3.3 та 3.4 цієї Оферти.


3.6. Підтвердження Покупцем своєї згоди на умови цієї Оферти здійснюється шляхом введення відповідних даних Покупця у реєстраційну форму на веб-сайті Інтернет-магазину. Після здійснення Замовлення через Оператора, інформація про Покупця вноситься до бази даних Продавця.


3.7. Покупець відповідає за точність та достовірність наданої інформації під час оформлення Замовлення.


3.8. При прийнятті умов цієї пропозиції (наданих умов покупки Товару) та укладанні Угоди шляхом оформлення Замовлення, Покупець засвідчує такі обставини:


а) Покупець повністю освоєний та погоджується з умовами цієї пропозиції (оферти);


б) Виконуючи угоду та погоджуючись з умовами цієї пропозиції (оферти), Покупець надає згоду на збір, обробку та передачу особистих даних. Дозвіл на обробку персональних даних залишається чинним протягом усього строку дії Договору, а також після завершення його терміну в необмеженій кількості. Крім цього, укладаючи угоду, Покупець підтверджує, що він інформований (без потреби додаткового повідомлення) про свої права, передбачені Законом України "Про захист персональних даних", а також про цілі збору даних. Він також розуміє, що його особисті дані передаються Продавцю з метою виконання умов Договору, проведення розрахунків та надання документів. Покупець також погоджується з тим, що Продавець може надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам для виконання його замовлення без потреби додаткового повідомлення. Покупець ознайомлений та розуміє обсяг своїх прав як суб'єкта персональних даних згідно з Законом України "Про захист персональних даних".


4. Ціна та умови доставки Товару

 

4.1. Ціни на Товари та послуги встановлюються Продавцем і зазначаються на веб-сайті Інтернет-магазину. Усі ціни на Товари та послуги вказані на веб-сайті у гривнях та включають податок на додану вартість (ПДВ).

 

4.2. Ціни на Товари та послуги можуть бути змінені Продавцем односторонньо залежно від ринкової ситуації. Проте ціна за окрему одиницю Товару, за яку Покупець вже сплатив повну суму, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.

 

4.3. Ціна за Товар, яка зазначена на веб-сайті Інтернет-магазину, не включає в себе вартість доставки Товару Покупцеві. Вартість доставки Товару Покупець оплачує згідно з діючими тарифами служб доставки (перевізників), яку він обрав, безпосередньо цій службі доставки (перевізнику).

 

4.4. Вартість доставки Товару, яка вказана на веб-сайті Інтернет-магазину, не враховує вартість адресної доставки Товару на місцезнаходження Покупця.


4.5. Продавець може надати наближену вартість доставки Товару на адресу Покупця, якщо Покупець звернеться з відповідним запитом до Продавця. Це може бути зроблено шляхом надсилання листа на електронну пошту або при оформленні замовлення через оператора інтернет-магазину.


4.6. Зобов'язання Покупця щодо оплати Товару вважаються виконаними з моменту отримання Продавцем коштів на його рахунок.


4.7. Розрахунки між Продавцем та Покупцем за Товар проводяться за методами, які вказані на веб-сайті Інтернет-магазину у розділі "Оплата і Доставка".

 

4.8. При отриманні Товару Покупець має зобов'язаність перевірити, наявність представника служби доставки (перевізника), відповідність Товару якісним і кількісним характеристикам, таким як найменування товару, кількість, комплектність та термін придатності.

 

4.9. Під час отримання Товару Покупець або його представник засвідчує свою згоду підписом у товарному чеку, замовленні або транспортній накладній на доставку товарів. Цей підпис свідчить про відсутність претензій до кількості товару, зовнішнього вигляду та комплектності товару.

 

4.10. Право власності та ризик випадкової втрати або пошкодження Товару переходить до Покупця або його Представника з моменту, коли Товар отримано Покупцем в місці поставки Товару у разі самостійної доставки Товару від Продавця. Також право власності та ризик переходять на Покупця з моменту передачі Продавцем товару службі доставки (перевізнику), обраної Покупцем.


5. Права та обов’язки Сторін

 

5.1. Продавець зобов’язаний:

5.1.1. Продавець зобов'язаний передати Товар Покупцеві відповідно до умов цього Договору та замовлення, зробленого Покупцем.

5.1.2. Продавець зобов'язаний не розкривати будь-яку конфіденційну інформацію про Покупця і не передавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком ситуацій, передбачених законодавством, а також в рамках виконання Замовлення Покупця.

 

5.2. Продавець має право:

5.2.1 Продавець має право змінювати умови цього Договору, а також ціни на Товари та послуги в односторонньому порядку, розміщуючи їх на веб-сайті Інтернет-магазину. Всі зміни набувають чинності з моменту їх публікації на сайті.

 

5.3 Покупець зобов'язується:

5.3.1 Покупець повинен перед укладанням Договору ознайомитися з вмістом, умовами та цінами, які Продавець пропонує на веб-сайті Інтернет-магазину.

5.3.2 Для виконання своїх зобов'язань перед Покупцем, Продавець повинен отримати всю необхідну ідентифікаційну інформацію від Покупця, яка є достатньою для точної ідентифікації та доставки замовленого Товару.

 

6. Повернення Товару


6.1. Покупець має право на повернення непродовольчого товару належної якості Продавцеві, якщо товар не відповідає його вимогам щодо форми, розмірів, фасону, кольору, розміру або з інших причин не може бути використаним за призначенням. Це право застосовується протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі. Повернення товару належної якості можливе лише у випадку, якщо товар не був використаний, збережено його товарний вигляд, споживчі характеристики, упаковка, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, що був виданий Покупцю при оплаті Товару. Окремий перелік товарів, які не підлягають поверненню на підставах, передбачених у цьому пункті, затверджується Кабінетом Міністрів України.

 

6.2. Повернення вартості товару належної якості Покупцеві здійснюється впродовж 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання такого Товару Продавцем, при умові відповідності вимогам, зазначеним у пункті 6.1 Договору та діючому законодавству України.

 

6.3. Вартість товару підлягає поверненню через банківський переказ на рахунок Покупця.

 

6.4. Повернення Товару належної якості до адреси Продавця здійснюється за власний рахунок Покупця, а Продавець не здійснює компенсацію Покупцю за ці витрати.

 

6.5. У разі виявлення недоліків у Товарі протягом гарантійного строку, Покупець має право особисто згідно з вимогами та строками, встановленими законодавством України, висунути Продавцю вимоги, передбачені Законом України "Про захист прав споживачів". Якщо Покупець висуває вимоги щодо безоплатного усунення недоліків, строк на їх усунення відраховується з дня, коли Продавець отримав Товар у своє розпорядження та мав фізичний доступ до нього.

 

6.6. Розгляд вимог, передбачених Законом України "Про захист прав споживачів", проводиться Продавцем при умові, що Покупець надасть необхідні документи, передбачені чинним законодавством України. Продавець не несе відповідальності за недоліки Товару, які виникли після його передачі Покупцеві внаслідок порушення Покупцем правил користування або зберігання Товару, дій третіх осіб або обставин непереборної сили.


6.7. Покупець не має права відмовитися від товару належної якості, який має індивідуально-визначені властивості і може бути використаний виключно самим Покупцем, який його придбав. Це включає в себе ситуації, коли товар має нестандартні розміри, характеристики, зовнішній вигляд, комплектацію тощо. Відмінність розмірів товару та інших характеристик, що зазначені в інтернет-магазині, є підтвердженням того, що товар має індивідуально-визначені властивості і може бути використаний лише покупцем, який його придбав.


6.8. Повернення товару в ситуаціях, передбачених законом та умовами цього Договору, здійснюється за адресою, яка вказана на сайті інтернет-магазину в розділі "Контакти".


7. Відповідальність


7.1. Продавець не несе відповідальності за будь-яку шкоду, яка може виникнути Покупцеві або третім особам внаслідок неналежного монтажу, використання або зберігання товару, придбаного у Продавця.


7.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне або несвоєчасне виконання замовлень та своїх зобов'язань у випадку, якщо це сталося через надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.


7.3. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань згідно з вимогами чинного законодавства України та положеннями цього Договору.


7.4. Продавець або Покупець можуть бути звільнені від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань у разі наявності форс-мажорних обставин. Форс-мажорні обставини можуть включати такі події, як війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа, стихійні лиха та інші події, які виникли незалежно від волі Сторін після укладення договору. У такому випадку Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання через форс-мажорні обставини, повинна негайно повідомити про це іншу Сторону.

 

8. Конфіденційність і захист персональних даних.

 

8.1. Покупець надає свої персональні дані на сайті Інтернет-магазину під час реєстрації або оформлення Замовлення, він добровільно надає Продавцеві згоду на обробку, використання та передачу своїх персональних даних відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних". Ця згода діє без обмеження терміну дії та дозволяє Продавцеві використовувати персональні дані Покупця для виконання умов Договору, забезпечення можливості проведення взаєморозрахунків, відправлення рахунків, актів та інших документів, а також для інших цілей, передбачених законодавством.

 

8.2. Продавець зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Однак, не вважається порушенням, якщо Продавець надає інформацію контрагентам та третім особам, які діють на підставі договору з Продавцем, зокрема для виконання зобов'язань перед Покупцем. Також вказується, що розкриття інформації може бути здійснено у випадках, коли це вимагає чинне законодавство України.

 

8.3. Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець в цьому випадку не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань, якщо це сталося через неактуальність інформації про Покупця або невідповідність її дійсності.


9. Інші умови

 

9.1. Ця угода була укладена на території України та підлягає виконанню згідно з чинним законодавством України.

 

9.2. Всі розбіжності, що виникають між Покупцем і Продавцем, підлягають вирішенню через переговори. У випадку, якщо переговори не призведуть до врегулювання спірних питань, Покупець або/і Продавець мають право звернутися до судових органів відповідно до діючого законодавства України.

 

9.3. Продавець має право здійснювати зміни до цього Договору в односторонньому порядку, як передбачено у пункті 5.2.1. Договору. Крім того, внесення змін до Договору також може бути здійснено за взаємною згодою Сторін відповідно до чинного законодавства України.


 

Контакти:

miniland@miniland.in.ua

+38 (068) 325 88 88